Regulamin
Turnieju XII Otwarte Mistrzostwa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego 31 maja – 1 czerwca 2014 r.
1. Format:
Turniej indywidualny rozgrywany w formacie strokeplay brutto i netto oraz stablefort netto na 36 dołkach na polu golfowym Kraków Valley Golf w Paczółtowicach k./Krakowa www.krakow-valley.com . Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do lat 12 grają z czerwonych tee.
2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn. Max liczba uczestników to 72 osoby.
2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2014 z aktualnym hcp. Zawodnicy bez karty hcp 2014 lub nieaktualnym hcp – startują z hcp rzeczywistym 0. KOMITET ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY HCP PO 1 RUNDZIE- dla graczy, którzy uzyskali wynik stableford netto powyżej 40 pkt.
2.3 Zgłoszenia przyjmowane są e-mailem do dnia 29 maja 2014 do Komitetu Turnieju : plkgolf@wp.pl i turniej@golf.krakow.pl., lub telefonicznie : 510 209 700
2.4 Uczestnicy wnoszą indywidualnie opłatę turniejową obejmującą : 2 green fee turniejowe, lunch po drugiej rundzie.
2.5 Wysokość opłaty to 400 zł gracze spoza PLKG, 130 zł-klubowicze z Kraków Valley z opłaconym green fee, 340 zł-klubowicze PLKG, 200 zł- junior PLKG .
Runda Treningowa w dniu 30 maja 2014 r. – koszt 120 zł – płatna bezpośrednio w recepcji Pola.
2.6 Gracze PLKG wnoszą opłatę bezpośrednio do Komitetu Turnieju. Gracze spoza PLKG wnoszą opłatę bezpośrednio w recepcji Pola z tytułem wpłaty: Mistrzostwa PLKG, imię, nazwisko
3. Reguły gry:
3.1 Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Kraków Valley Golf zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
3.2 Jeśli piłka leży nie dalej niż dwie długości kija od greenu a na linii gry między dołkiem a miejscem spoczynku piłki występuje główka zraszacza, gracz może bez kary podnieść piłkę i położyć w najbliższe miejscu w którym utrudnienie nie będzie znajdować się na linii gry. Piłka nie może być ułożona bliżej dołka. Piłka nie może być oczyszczona po podniesieniu.
4. Piłki i kije golfowe.
Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A .
5. Wyniki remisowe:
W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszym miejscu w klasyfikacji brutto rozegrana zostanie dogrywka systemem „nagłej śmierci” ,wynik remisowy decydujący o drugim i trzecim miejscu (brutto) rozstrzygnięty będzie wg. zasady wygrywa zawodnik, który uzyskał niższy wynik brutto na dołkach nr. 19-36 potem 28-36, potem 31-36, potem 34-36, potem 36, następnie decyduje dogrywka.
W przypadku wyniku remisowego decydującego o trzech pierwszych miejscach w klasyfikacji netto decyduje hcp gry -niższy hcp (liczbowo) wygrywa, przy równych hcp decyduje niższy wynik na dołkach nr. 19-36 potem 28-36, potem 31-36, potem 34-36, potem 36, następnie decyduje losowanie .
6. Nagrody:
6.1 Puchary otrzymają zdobywcy :
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji brutto PLKG
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji netto PLKG
1 miejsce w klasyfikacji brutto open
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji stablefort netto open
Zdobywca pierwszego miejsca w klasyfikacji brutto ma prawo używać tytułu Mistrza PLKG za rok 2014. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej na rozdaniu nagród , nagroda rzeczowa przechodzi na następną osobę w klasyfikacji.
6.2 Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji „ nearest to the pin” rozegranej na dołku nr (15) w drugi dzień turnieju.
2
6.3 Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji „ longest drive” rozegranej na dołku nr (9) w drugi dzień turnieju.
7. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry :
7.1 Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne.
7.2 Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.
7.3 Rozpoczęcie zawodów pierwszego dnia o godz. 10.00, drugiego dnia o godz. 9.30 z tee dołka nr 1, lub 10.
8. Grupy:
Skład każdej grupy oraz kolejność rozpoczęcia gry pierwszego dnia turnieju zostanie ogłoszony przez komitet turnieju najpóźniej o godz. 19.00 w dniu poprzedzającym turniej w domku klubowym. Skład każdej grupy oraz kolejność rozpoczęcia gry drugiego dnia turnieju w poszczególnych grupach, określone zostaną na podstawie wyników z dnia pierwszego. Zawodnicy z najlepszym wynikiem brutto startować będą jako ostatni. Członkowie Komitetu Turnieju z uwagi na obowiązki organizatora mogą być przesunięci do innych grup. Liczba zawodników w jednej grupie nie może przekroczyć 4 osób.
9. Opóźnianie gry, tempo gry:
Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i tym samym opóźniającą grę. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja za trzecie wykroczenie. Karę stosuje się do tych zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia. Grupy 3-osobowe mają pierwszeństwo przed grupami 4-o osobowymi.
10. Urządzenia elektroniczne i wózki :
10.1 Zawodnikom podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio, GPS, itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Członkowie Komitetu Turnieju mogą używać środków łączności . W ważnych wypadkach można używać środków łączności do skontaktowania się z komitetem lub sędzią. Komitet zezwala na korzystanie z dalmierzy(dalmierz nie może posiadać funkcji slop) , przy czym używanie ich nie może opóźniać gry.
10.2 Zawodnicy mogą korzystać z wózka elektrycznego (ręcznego) i posiadać caddiego. Gracze mogą korzystać z wózka golfowego typu melex.
11. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w
ceremonii rozdania nagród, która planowana jest na godzinę po zdaniu kart przez ostatnią grupę.
12. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się Regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia. Każdy zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność.
13. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia Któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn. Skład Komitetu Turnieju : Grzegorz Puszkarski, Jarosław Janowski, Sławomir Banaśkiewicz, przedstawiciel pola Kraków Valley .
Komitet Turniejowy