Prezes – Lech Guzowski
Wiceprezes – Dariusz Kotowski
Wiceprezes – Michał Kurczuk
Sekretarz – Sylwia Czekierdowska
Skarbnik – Feliks Żołądek

Komisja Rewizyjna
1. Artur Tkaczyk
2. Marek Sagan
3. Mieczysław Leonko

Komisja Handicapowo-Sędziowska
1. Michał Kurczuk – przewodniczący
2. Artur Czekierdowski
3. Jakub Bieliński

Kapitan Klubu
Marek Sagan