Prezes – Lech Guzowski
Wiceprezes – Jerzy Sławek
Wiceprezes – Jakub Bieliński
Sekretarz – Dariusz Kotowski
Skarbnik – Feliks Żołądek

Komisja Rewizyjna
1. Artur Tkaczyk
2. Michał Kurczuk
3. Andrzej Cwalina

Komisja Handicapowo-Sędziowska
1. Jerzy Sławek – przewodniczący
2. Artur Czekierdowski
3. Jakub Bieliński

Kapitan Klubu
Tomasz Mikołajczak