XVI Mistrzostwa Polski lekarzy w golfie w niedzielę 29.05.2016r na polu Kalinowe Pola GC.

Serdecznie zapraszamy na turniej gry parami kończący tegoroczne XVI Mistrzostwa Polski lekarzy w golfie.Zawody odbędą się w niedzielę 29.05.2016r na polu Kalinowe Pola GC.Regulamin gry został uatrakcyjniony i naszym zdaniem znacznie lepiej niż dotychczas wyrównuje szanse gry w parach dla bardzo dobrych, dobrych i początkujących graczy.Rejestracja przez stronę FB „Lekarski Golf” lub pod nr:606118922

Turniej Golfowy Parami XVI Mistrzostw Polski Lekarzy 2016

Regulamin
1. Format: Turniej parami dla lekarzy, ich rodzin i osób zaproszonych rozgrywany na 18 dołkach pola golfowego „Kalinowe Pola GC” Kalinowo k.Świebodzina w dniu 29.05.2016r. (niedziela)od godz.10.00 .
1.1 Format turnieju-strokeplay netto wg dokładnego hcp gry na polu. Każdy gracz gra swoją piłką, do wyniku pary liczy się lepszy na całym dołku wynik netto gracza z danej pary. Przed grą dla każdego zawodnika z pary określony zostanie hcp gry na danym dołku, np.hcp gry 18 oznacza, że za zrobienie bogeya na każdym dołku zapisujemy 0, za par -1 a za double bogey +1punkt. Przy innym hcp np. 24 na 6 najtrudniejszych wg karty pola dołkach zawodnik za double bogey zapisuje 0, za bogey -1 i analogicznie za większa liczbę uderzeń -odpowiednio +1 za triple bogey itd.
1.2 Końcowy wynik pary to wynik sumy uderzeń netto lepszego z pary gracza z każdego dołka.
1.3 Każdy dołek rozpoczynany jest z żółtych tee, kobiety i juniorzy do lat 12 mogą grać z czerwonych tee.
2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.Koszt green fee 200 zł od osoby, dla członków Kalinowe Pola GC-gra bezpłatna. Koszty grilla/obiadu podane zostaną później.
2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa PZG na 2016r. Zawodnicy bez aktualnej karty hcp, startują z hcp 0.
2.3 Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 26.05.2016r do godz. 19.00 przez sms telefon lub email do Komitetu Turnieju : a.czekierdowski@gmail.com na stronie Facebookawww.facebook.com/lekarskigolf albo telefonicznie: +48- 606-118-922, tylko wyjątkowo w uzasadnionych sytuacjach komitet może przyjąć zgłoszenie do gry bezpośrednio przed turniejem w godz. 9-9.45.
4. Reguły gry:Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego „Kalinowe Pola GC”
5. Piłki.Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews.
6. Wyniki remisowe: W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszym miejscu decyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na kolejno 10, 11 i 14tym dołku, na pozostałych miejscach wygrywa para, która posiada niższy (liczbowo) hcp gry, w przypadku identycznego hcp, o kolejności decyduje wynik pary, która uzyskała niższy wynik kolejno na ostatnich 9, potem na 6, potem na 3 dołkach.W przypadku dalszego remisu decyduje losowanie.
7. Nagrody: medale Igrzysk dla 3 pierwszych par.
8. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry:
8.1 Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne.
8.2 Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.
8.3 Rozpoczęcie zawodów o godz.10.00.Czasy startowe i dołki dla par rozpoczynających grę zostaną podane na 20 min przed zawodami.
9. Opóźnianie gry, tempo gry:
9.1 Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i tym samym opóźniającą grę. W szczególności zawodni uderzający piłkę jako pierwszy na dołku ma 50 sek.na rozpoczęcie gry, każdy następny ma po 40 sekund na wprowadzenie piłki do gry. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja pary za trzecie wykroczenie.
10. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która nastąpi w domku klubowym 30 min po zdaniu kart przez ostatnią grupę.
11. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po uprzednim podaniu przyczyn.

Komitet turnieju golfowego par XVI Mistrzostw Polski Lekarzy
A.Czekierdowski, M.Kozłowski, J.Grabski

lekarski lekarski 1 lekarski 2 lekarski 3 lekarski 5

Skomentuj