Walne Zgromadzenie Wyborcze PLKG

W sobotę 12 marca 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze PLKG, na którym Zarząd PLKG dostał absolutorium za 2010 r. W wyniku wyborów nowym Prezesem został Andrzej Dudzik, Wiceprezesem – Grzegorz Puszkarski i Jarosław Janowski, Sekretarzem – Wojciech Pogonowski, a Skarbnikiem – Andrzej Strzyżewski. Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za owocną pracę, a obecnemu – życzymy wielu sukcesów!

Wojciech Pogonowski,
Sekretarz PLKG

Skomentuj