WALNE ZGROMADZENIE PLKG

Drodzy Klubowicze, Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 28 marca 2015 roku (sobota)  Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w budynku klubowym Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim ul. Osmolicka 1
w Lublinie 
Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz. 11.00, zaś drugi na godz. 11.30.

Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl

Proponowany Program Walnego Zgromadzenia PLKG
– Otwarcie
– Wybór przewodniczącego
– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
– Sprawozdanie z działalności Klubu
– Sprawozdanie finansowe
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Dyskusja nad sprawozdaniami
– Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
– Wybór komisji skrutacyjnej,
– Wybory prezesa zarządu
– Wybory członków zarządu
– Wybory komisji rewizyjnej
– Omówienie opłat za turnieje, składek, windykacji, harmonogramów turniejów
– Wolne wnioski
– Podjęcie Uchwały i zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy
Grzegorz Puszkarski Prezes PLKG

Skomentuj