Walne Zgromadzenie Członków PLKG 27 marca 2018 roku (wtorek) godz. 17.00

Drodzy Klubowicze,
Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 27 marca 2018 roku (wtorek) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Odbędzie się ono w budynku klubowym Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim ul. Osmolicka 11. Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz.17.00 zaś drugi na 17.30.
Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl
Proponowany Program Walnego Zgromadzenia PLKG:
1. Otwarcie
2. Wybór przewodniczącego
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Sprawozdanie z działalności Klubu
5. Sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
9. Omówienie wysokości opłat za turnieje, składek,wpisowego do klubu, windykacji, harmonogramu turniejów w roku 2018
10. Wolne wnioski
11. Podjęcie Uchwały i zakończenie obrad.
Serdecznie zapraszamy,
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wysłane zostanie emailem.
Osoby, które nie otrzymały emaila a chcą otrzymać sprawozdanie proszone są o kontakt pod numerem telefonu 602301552.
Z golfowymi pozdrowieniami ,
Lech Guzowski
Prezes PLKG

Skomentuj