Walne Zgromadzenie Członków PLKG

Drodzy Klubowicze, Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 24 marca 2012 roku (sobota) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Polonii na Starym Mieście w Lublinie, Rynek 18 – Piętro I.
Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz. 10.00, zaś drugi na godz. 10.30.
Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl
Prosimy o jak najliczniejsze przybycie na WZ oraz przygotowanie się do merytorycznej dyskusji nad problemami naszego Klubu.
Zarząd PLKG

 Proponowany Program Walnego Zgromadzenia PLKG
– Otwarcie
– Wybór przewodniczącego
– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
– Sprawozdanie z działalności Klubu
– Sprawozdanie finansowe
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Dyskusja nad sprawozdaniami
– Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
– Omówienie zasad dofinansowywania wyjazdów zawodnikow na Klubowe Mistrzostwa Polski
– Omówienie opłat za turnieje, składek, windykacji, harmonogramów turniejów
– Glosowanie w sprawie umorzenia zaleglosci w skladkach klubowych
– Podjecie decyzji odnosnie Akademi Golfa nad Zalewem Zemborzyckim
– Wolne wnioski
– Podjęcie Uchwały i zakończenie obrad.

Skomentuj