Turniej Texas Scramble

Turniej Texas Scramble poświęcony pamięci Jana Pawła II odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2005 r. w kol. Pałecznica. Początek o godz. 10. Opłaty wpisowe ok. 30 zł od osoby lub mniej w zależności od ilości uczestników.
Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Turnieju Texas Scramble netto PLKG Kolonia Pałecznica 9.03.2005

  1. Turniej rozgrywany przez drużyny dwuosobowe w formacie Texas Scramble w kategori netto, -18 dołków. Każdy dołek rozpoczynany jest z żółtych tee (kobiety i mężczyźni). Po zgłoszeniu składu drużyny Komitetowi Zawodów, drużyna otrzyma hcp , który musi umieścić na swojej karcie. Hcp drużyny stanowi średnią arytmetyczna hcp’ów gry na Polu Kolonia Pałecznica zawodników drużyny.
  2. Obowiązuje aktualna karta handicapowa. Zawodnicy bez karty hcp. startują z hcp.28.
  3. Piłki używane w turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews.
  4. Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi (10 sekundowy) dźwięk klaksonu samochodowego. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany dołek) będą dwa podwójne dzwięki klaksonu samochodowego. Powrót do gry: dwa potrójne dźwięki klaksonu.
  5. Rozpoczęcie zawodów o godz 10 ,następuje w/g zasady “shot gun” na dżwięk klaksonu samochodowego
  6. Skład każdego flightu, dołek z którego startuje grupa oraz kolejność rozpoczęcia gry w poszczególnych flightach, określone zostaną w wyniku losowania przed samym turniejem.
  7. . Obowiązują zasady zimowe.- pick and place. Piłkę wbitą jak i wolno leżącą w jakimkolwiek miejscu pola (oprócz bunkrów i przeszkód wodnych) można podnieść , oczyścić i położyć w możliwie najbliższym miejscu, nie bliżej dołka, nie dalej niż jedna długość kija, który byłby użyty gdyby nie występowały nienatuealne warunki ziemne.
  8. Zawodnikom podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon,radio itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja
  9. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która powinna odbyć się około 20 minut po oddaniu kart przez ostatnią grupę.
  10. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn
  11. Jeśli piłka leży na greenie lub nie dalej niż dwie długości kija od greenu a na linii gry między dołkiem a miejscem spoczynku piłki występuje główka zraszacza lub słupek/słup betonowy gracz może bez kary podnieść piłkę i położyć w najbliższym miejscu w którym utrudnienie nie będzie znajdować się na linii gry. Piłka nie może być ułożona bliżej dołka.Piłka może być oczyszczona po podniesieniu
  12. Drzewka i krzewy o wysokości mniejszej niż dwa kije podlegają ochronie. Jeśli przeszkadzają one w przyjęciu postawy bądź stoją w obszarze zamierzonego swingu – gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją zgodnie z zasadą 24-2.b. W przeszkodzie wodnej piłka nie może być wyrzucona poza przeszkodę. Piłka może być oczyszczona po podniesieniu.

2.Zasady gry:

2.1 Każde kolejne uderzenie poszczególnych zawodników wykonywane jest w dowolnej kolejności ( przeszkoda wodna i bunkier patrz 2.2), z tego samego miejsca , po uderzeniu, które zawodnicy uznają za najlepsze. Przez “to samo miejsce” rozumie się poza greenem obszar w odległości jednej długości kija od wybranego i oznaczonego markerem miejsca spoczynku piłki. Na greenie po uderzeniu piłki przez pierwszego członka drużyny, pozostali gracze muszą put’ować z miejsca odległego nie dalej niż długość główki putter’a (nie bliżej dołka).

2.2 Gracze muszą grać to samo uderzenie z gruntu o tych samych właściwościach a ustawienie piłki w odległości jednego kija nie może ich ani poprawić ani przybliżyć piłki do dołka. Znaczy to ,że piłki nie można przełożyć na fairway z rough’u, z bunkra na fairway albo z fringe na green. Jeśli wybrana piłka leży w przeszkodzie wodnej lub bunkrze, pierwszy gracz musi ją zagrać tak jak leży (piłki nie wolno ani podnosić ani czyścić) W przeszkodzie dopiero drugi gracz kładzie swoją piłkę wg zasady “jednego kija”.(piłka może być uprzednio oczyszczona)

2.3 Przynajmniej 8 uderzeń z obszaru tee każdego zawodnika z drużyny musi być wybrane podczas regulaminowej rundy. Uderzenia z obszaru tee muszą być oznaczone na karcie wyników w taki sposób, aby można było stwierdzić który zawodnik wykonał je na danym dołku. Brak takich oznaczeń oznacza dyskwalifikację drużyny.

2.4 Wynik pierwszej piłki, która umieszczona zostanie w dołku, jest liczony jako wynik drużyny. I tak na przykład jeśli gracz wbije piłkę do dołka swoim drugim putt’em, jeszcze zanim pozostali członkowie jego drużyny wykonają swój pierwszy putt – liczy się wynik z dwoma putt’ami

2.5 Podglądanie linii gry partnera jest niedozwolone

Kiedy wykonywane jest uderzenie, gracz nie może stać ani za członkiem swojej drużyny, ani na przedłużeniu linii gry lub też w jej pobliżu. Kara dla drużyny za złamanie reguły – dwa punkty karne.

2.6 W przypadku jeśli musi być użyte uderzenie z tee danego członka drużyny a piłka leży w Out of Bounds lub jest zgubiona (oprócz zgubionej w przeszkodzie wodnej) – obydwaj członkowie drużyny muszą zagrać ponownie z obszaru tee z karą, i jest to wówczas trzecie uderzenie drużyny.

Regulamin przygotował Michał Kurczuk Sędzia Krajowy PZG

Skomentuj