Organizacja turniejów klubowych

Zarząd PLKG wychodząc naprzeciw sugestiom zwiększenia aktywności Klubowiczów, prosi o zgłaszanie się chętnych do pomocy w organizacji turniejów klubowych (2-3 osoby na jeden turniej + członek zarządu). Zgłoszenia z nazwą turnieju prosimy wysyłać na adres e-mailowy plkgolf@wp.pl .

Skomentuj