Składki na sezon 2021

składka podstawowa                            450zł (w tym 200HCP)

zniżki:

junior do lat 18                                      130zł (w tym 50HCP)

młodzież 19 – 26lat                               260zł (w tym 100HCP)

rodzinne                                            rodzice(450+300) + dzieci(składka wg. wieku)


Wpłaty składek na rzecz PLKG i PZG prosimy dokonywać przelewem na konto:
Nr 56 1500 1520 1215 2004 0401 0000

Wpisowe do Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego

Indywidualne Rodzinne Firmowe Młodzieżowe
(do lat 18)
400 600 1200 80