Składki

składka podstawowa                            400zł (w tym 150HCP)

zniżki:

junior do lat 18                                      100zł (w tym 20HCP)

młodzież 19 – 25lat                               200zł (w tym 40HCP)

rodzinne                                            rodzice(400+250) + dzieci(składka wg. wieku)


Wpłaty składek na rzecz PLKG i PZG prosimy dokonywać przelewem na konto:
Nr 56 1500 1520 1215 2004 0401 0000

Wpisowe do Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego

Indywidualne Rodzinne Firmowe Młodzieżowe
(do lat 18)
400 600 1200 80