Nowe miejsce Walnego Zgromadzenia

UWAGA ustalono nowe miejsce Walnego Zgromadzenia
Drodzy Klubowicze,
Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 22 lutego 2009 roku (niedziela) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.

Walne Zgromadzenie odbędzie się Restauracja „Fokus”, Aleja Kraśnicka 80, w Lublinie. Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz.10.00, zaś drugi na godz. 11.00.

Prosimy o wnoszenie uwag do programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl. Prosimy o jak najliczniejsze przybycie na WZ oraz przygotowanie się do merytorycznej dyskusji nad problemami naszego Klubu.
Zarząd PLKG

Proponowany Program Walnego Zgromadzenia PLKG
– Otwarcie – Wybór przewodniczącego
– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
– Sprawozdanie z działalności Klubu
– Sprawozdanie finansowe
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Dyskusja nad sprawozdaniami
– Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
– Wybór komisji skrutacyjnej,
– Wybory prezesa zarządu
– Wybory członków zarządu
– Wybory komisji rewizyjnej
– Zmiany statutu PLKG
– Omówienie zasad dofinansowywania wyjazdów juniorów na Klubowe Mistrzostwa Juniorów, oraz seniorów na Klubowe Mistrzostwa Polski
– Omówienie zasad pomocy materialnej dla najzdolniejszych reprezentantów Klubu
– Omówienie opłat za turnieje, składek, windykacji, harmonogramów turniejów
– Wolne wnioski
– Podjęcie Uchwały i zakończenie obrad.

Skomentuj