Marek Michałowski jednogłośnie wybrany na drugą kadencję Prezesa Zarządu PZG!

Dnia 6.05.2014 w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo –wyborcze PZG.

Marek Michałowski jednogłośnie wybrany został na drugą kadencję Prezesem Zarządu.

 V-ce prezesem ponownie został wybrany członek PLKG Grzegorz Puszkarski pełniący funkcję Prezesa naszego klubu.

Gratulacje

Skomentuj