Eliminacje klubowe

REGULAMIN ELIMINACJI KLUBOWYCH DO I i II DRUŻYNY PLKG – REPREZENTACJI NA DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W BINOWIE W DNIACH 9-12.06.2005


1. Eliminacje mają na celu wyłonienie dwóch sześcioosobowych drużyn I drużynę PLKG i II drużynę PLKG
2. Eliminacje obejmują cykl 6 turniejów ujętych w wykazie turniejów , w tym dwa turnieje dwudniowe , w których każdy dzień rozgrywek traktowany będzie jako oddzielny turniej klasyfikacyjny .
3. Bez względu na formułę każdego turnieju do celów eliminacji prowadzona będzie osobna klasyfikacja tylko w formule stroke play brutto , obejmująca wyłącznie członków PLKG.
4. W przypadku odwołania lub niedokończenia któregoś z turniejów w przewidzianym dniu nie będzie on brany do ogólnej klasyfikacji

5. Zasady przyznawania punktów
Po każdym turnieju eliminacyjnym przyznawane będą punkty dla pierwszych 20 zawodników – za 1 miejsce 20 punktów, za 2 miejsce 19 punktów… za 20 miejsce 1 punkt. W przypadku miejsc remisowych w poszczególnych turniejach suma punktów za miejsca remisowe będzie dzielona przez ilość graczy biorących udział w tym remisie np. przy remisie na 2 pierwszych miejscach suma 39 punktów (20 + 19) podzielona zostanie na 2 i każdy z tych zawodników otrzyma po 19,5 punktów.

6. Klasyfikacja generalna
Do klasyfikacji generalnej danego zawodnika brana będzie ilość punktów zdobytych w 4 z 8 turniejów ,w których zdobył on największą ilość punktów . W przypadku gdy zawodnik brał udział w mniejszej ilości turniejów niż 4 , do klasyfikacji będą brane punkty za zajęte miejsca w tylu turniejach w ilu zawodnik brał udział , minimum muszą to być 3 turnieje . Do drużyny I zakwalifikowanych zostanie 6 zawodników z najwyższą ilością punktów . Do drużyny II zakwalifikowani zostaną zawodnicy z miejsc 7-12. Zawodnicy zakwalifikowani do drużyn muszą spełnić wymogi regulaminu DMP przygotowanego przez PZG (np. HCP max. 24 )

7.Remisy
Jeśli wynik remisowy w klasyfikacji końcowej zawodników nie uniemożliwia decyzji o zakwalifikowaniu zawodników do którejkolwiek drużyny, wówczas nie będzie rozgrywana dogrywka. Np. Dwa drugie miejsca kwalifikują zawodników do Drużyny I. W przypadku uzyskania w klasyfikacji końcowej przez zawodników wyniku remisowego, który uniemożliwia zakwalifikowanie ich do poszczególnych drużyn (np. dwa szóste miejsca) bądź obydwaj walczą o ostatnie miejsce w Drużynie II (2 dwunaste miejsca) muszą oni rozegrać dogrywkę na wybranym przez siebie polu w formule stroke play na 18 dołkach. Jeżeli i wówczas remis nie zostanie rozstrzygnięty- kontynuują grę wg zasad „nagła śmierć” na wybranych przez siebie dowolnie dołkach. Zawodnicy ustalają termin i miejsce rundy sami a informacja o wyniku rozstrzygającym musi wpłynąć do kapitana klubu nie później niż 20.05.2005. W przypadku nie wpłynięcia do tego dnia informacji, wyboru o ostatecznym składzie drużyny dokona kapitan Zastrzegamy możliwość zmian w regulaminie w przypadku konieczności dostosowania go do regulaminu DMP.

Regulamin sporządzili z upoważnienia Zarządu PLKG
Michał Kurczuk i Jarosław Janowski

Skomentuj