Rezygnacja z członkostwa

Informujemy wszystkich członków klubu, że rezygnację z członkostwa w PZG w roku 2008 (jest to równoznaczne z rezygnacją z karty HCP na rok 2008) należy zgłosić do dnia 30 stycznia e-mailem na adres plkgolf@wp.pl, również ewentualną rezygnacje z członkostwa w PLKG należy zgłosić w tym terminie. Obecne karty Hcp ważne są do 31 marca 2008. Po tym terminie będą wydawane nowe karty na rok 2008.


Warunkiem otrzymania nowej karty jest wpłata na konto klubu rocznej składki na rzecz PZG (osoby dorosłe 240 zł, juniorzy 120 zł) i składki na rzecz klubu za tyle miesięcy, ile minęło od początku roku 2008 do momentu wpłaty (minimum za 3 miesiące styczeń-marzec).
Po 31 marca osoby bez opłaconych składek będą nieaktywni w bazie handicapowej PZG, ich uaktywnienie będzie następować po dokonaniu wpłat.
Zarząd PLKG

Skomentuj