grupy startowe pierwszego dnia turnieju „XIV Mistrzostw Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego” 1-2.X 2016 r. na polu Sobienie Królewskie :

Sobotnie grupy startowe turnieju „XIV Mistrzostw Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego” 1-2.X 2016 r. na polu Sobienie Królewskie :
start 10,20
1. Kotowski Dariusz
2. Guzowski Lech
3. Pogonowski Wojciech
4. Sagan Marek
start 10,30
5. Otrocki Piotr
6. Du Chateau Piotr
7. Kurczuk Michał
8. Śmigielski Konrad
start 10.40
9. Chyliński Wojciech
10. Budzyński Adrian
11. Banaśkiewicz Jan
12. Bieliński Jakub
start 10,50
13. Niewiadomski Lech
14. Żołądek Feliks
15. Banaśkiewicz Sławek
16. Tkaczyk Artur
start 11,30
17. Grabski Jacek

start 11,50

18. Gumoliński Zbigniew

19. Załuska Wojciech

20. Malinowski Janusz

Regulamin Turnieju „XIV Mistrzostwa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego” 1-2.X 2016 r.

Regulamin
Turnieju „XIV Mistrzostwa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego” 1-2.X 2016 r.
1. Format:
Turniej indywidualny rozgrywany w formacie stroke play brutto i netto na 36 dołkach na polu golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club. Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety grają z czerwonych tee.
2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.
2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2016 z aktualnym hcp.
Zawodnicy bez karty hcp 2015 lub nieaktualnym hcp – startują z hcp rzeczywistym 0.
Komitet ogranicza max. hcp dokładny do 36 – uczestnicy mogą posiadać wyższy hcp , ale grają z hcp dokładnym 36.
KOMITET ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY HCP PO 1 RUNDZIE- dla graczy, którzy
uzyskali wynik stableford netto powyżej 40 pkt stb i ewentualnego nie klasyfikowania w netto
zawodników z wynikiem powyżej 45 pkt. Stb.
2.3 Zgłoszenia przyjmowane są e-mailem do dnia 30 września 2016 godz.20 do Komitetu Turnieju:
plkgolf@wp.pl lub telefonicznie : 605589406 . Uczestnicy wnoszą indywidualnie opłatę turniejową –
płatna bezpośrednio w recepcji Pola. Koszt rundy wynosi 180 zł.
3. Reguły gry:
3.1 Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Sobienie Królewskie Golf & Country Club  zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
4. Piłki i kije golfowe.
Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A .
5. Wyniki remisowe:
W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszym miejscu w klasyfikacji brutto rozegrana zostanie
dogrywka systemem „nagłej śmierci” ,wynik remisowy decydujący o drugim i trzecim miejscu (brutto)
rozstrzygnięty będzie wg. zasady wygrywa zawodnik, który uzyskał niższy wynik brutto na dołkach nr. 19-36
potem 28-36, potem 31-36, potem 34-36, potem 36, następnie decyduje dogrywka.
W przypadku wyniku remisowego decydującego o trzech pierwszych miejscach w klasyfikacji netto decyduje hcp
gry -niższy hcp (liczbowo) wygrywa, przy równych hcp decyduje niższy wynik na dołkach nr. 19-36 potem 28-
36, potem 31-36, potem 34-36, potem 36, następnie decyduje losowanie .
6. Nagrody:
6.1 Puchary i nagrody otrzymają zdobywcy :
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji brutto ,
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji netto
Zdobywca pierwszego miejsca w klasyfikacji brutto ma prawo używać tytułu Mistrza PLKG za
rok 2016. Klasyfikacja brutto jest rozdzielna z klasyfikacją netto .
6.2 Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji „ Nearest to the pin” rozegranej na dołku nr (2) .
6.3 Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji „ Longest drive” rozegranej na dołku nr (14 ) .
7. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry :
7.1 Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w
wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w
ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą
dwa uderzenia karne na pierwszym dołku. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po
wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie
pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary.
Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
7.2 Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A
Rules Limited.
Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić
na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany
dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do
gry: dwa krótkie sygnały syreny.
7.3 Rozpoczęcie zawodów pierwszego dnia około 12.00 , drugiego dnia o około 9.00 , z tee nr 1.
8. Grupy:
Skład każdej grupy oraz kolejność rozpoczęcia gry pierwszego dnia turnieju zostanie ogłoszony przez komitet
turnieju najpóźniej o godz. 21.00 w dniu poprzedzającym turniej w domku klubowym. Skład każdej grupy oraz
kolejność rozpoczęcia gry drugiego dnia turnieju w poszczególnych grupach, określone zostaną na podstawie
wyników z dnia pierwszego. Zawodnicy z najlepszym wynikiem brutto startować będą jako ostatni. Członkowie
Komitetu Turnieju z uwagi na obowiązki organizatora mogą być przesunięci do innych grup.
Liczba zawodników w jednej grupie nie może przekroczyć 4 osób.
9. Opóźnianie gry, tempo gry:
Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa
z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i
tym samym opóźniającą grę. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa
uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja za trzecie wykroczenie. Karę stosuje się do tych
zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia. Grupy 3-osobowe mają pierwszeństwo przed grupami 4-o
osobowymi.
10. Urządzenia elektroniczne i wózki :
10.1 Zawodnikom podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon
komórkowy, radiotelefon, radio, itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Członkowie Komitetu
Turnieju mogą używać środków łączności . W ważnych wypadkach można używać środków łączności do
skontaktowania się z komitetem lub sędzią. Komitet zezwala na korzystanie z urządzeń do mierzenia odległości
(urządzenie nie może posiadać dodatkowych funkcji np. slop, pomiar wiatru , temperatury) , przy czym
używanie ich nie może opóźniać gry.
10.2 Zawodnicy mogą posiadać caddiego i korzystać z wózka elektrycznego (ręcznego), pod warunkiem, że za
pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości, takich jak:
temperatura, różnice wysokości, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione,
nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).
W uzasadnionych przypadkach Komitet zawodów może zezwolić graczowi na korzystanie z wózka golfowego
typu melex.
11. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii
rozdania nagród, która planowana jest godzinę po zdaniu kart przez ostatnią grupę.
12. Użycie wizerunku
12.1 Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych przygotowanych przez organizatora Turnieju w celach sprawozdawczych z wydarzenia w internecie.
 
13. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się Regulaminem turnieju i akceptuje jego
postanowienia. Każdy zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność.
14. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn. Skład Komitetu Turnieju : Michał Kurczuk, Cezary Hermanowski, Lech Guzowski.

Puchar Prezesa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego 23 października 2016

Zapraszamy do udziału w turnieju o Puchar Prezesa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego.Turniej odbędzie się na polu Krakow Valley Golf & Country Club w niedzielę w dniu 23 października 2016.

Zgłoszenia pod numer telefonu 605589406 lub pod adresem emailowym: plkgolf@wp.pl. Opłata green fee za rundę na polu Krakow Valley Golf & Country Club na czas turnieju wynosi 160 zł. Runda treningowa w sobotę 22 października wynosi 160 zł – na hasło „Puchar Prezesa PLKG”.Osoby zainteresowane noclegiem grupowym i wspólnym transportem proszone są o kontakt pod 605589406.

Turniej odbywać się będzie w dwóch kategoriach : brutto i stableford. Wkrótce zamieszczony zostanie regulamin turnieju.

Do zobaczenia na polu w Krakowie.

Drugie Mistrzostwa Lublina w Minigolfie – wyniki

W dniu wczorajszym zorganizowane zostały przez nasz klub w ośrodku Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim drugie Mistrzostwa Lublina w Minigolfie.

W dwóch kategoriach wystartowało ponad szećdziesiąt osób. Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach: dorośli i juniorzy (do lat 12)

zwycięzcy kategorii dorośli:
1,Piotr Otrocki 49
2,Grzegorz Golec 50
3,Bartek Starczewski 51

zwycięzca katagorii juniorów:
1. Daniel Nowicki 51

najlepsza juniorka do lat 18:
Katarzyna Czabaj 51

 

ml-mini-golf 14446059_1170600339663172_8102444764875989697_n 14449913_1170600329663173_3632354578259470686_n 14433107_1170599986329874_8559122430649002067_n 14469440_1170599959663210_903613019624437360_n 14469439_1170599919663214_317327880840120288_n 14485034_1170599682996571_7395675296225842421_n 14470620_1170599549663251_5088782510164258568_n 14390916_1170599222996617_7400317118162946654_n 14494752_1170599109663295_5842982517722059056_n 14492540_1170598866329986_9140265280541569331_n 14485046_1170598859663320_9133870713749098289_n 14492398_1170598812996658_3359407065464711286_n 14457527_1170598366330036_2193737464337680317_n 14469604_1170598359663370_8634890665619101057_n 14433146_1170598356330037_1702842586056689503_n

Drugie Otwarte Mistrzostwa Lublina w Minigolfie

Zaprzaszamy na drugie otwarte mistrzostwa Lublina w Minigolfie, niedziela 25.09 2016 od godz. 10 tej do 16.Juniorzy PLKG i uczestnicy zajęć golfowych wstęp gratis. Pozostali juniorzy 5 zł. , dorosli 10 zł. Turniej odbędzie się w ośrodku mini-golfa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim.

udział reprezentacji seniorów naszego klubu w Drugim Klubowy Puchar Polski Seniorów

Oto drużyna naszego klubu, która reprezentowała nasz klub na wczoraj zakończonym Drugim Klubowym Pucharze Polski Seniorów rozegranym na polu golfowym Sierra Golf Club – Poland. Trzydniowy turniej zakończył sie w dniu wczorajszym. Na fotografii od prawej : Lech Guzowski (kapitan), Feliks Żołądek , Lech Niewiadomski , Marek Sagan , Dariusz Kotowski.
Oto wyniki:
1 Sierra Golf Club 324 321 325 970
2 SPAR Polska Golf Club 331 334 330 995
3 Armada Golf Club 343 350 342 1035
4 Modry Las Golf Club 355 349 353 1057
5 Gdańsk Golf & Country Club 353 360 349 1062
6 Klub Golfowy Lisia Polana 349 353 360 1062
7 A&A Golf Club 343 356 364 1063
8 Śląski Klub Golfowy 347 380 365 1092
9 Bydgoski Klub Golfowy 354 380 367 1101
10 Sierra Golf Club II 361 380 360 1101
11 A&A Golf Club II 375 370 362 1107
12 Dolnośląski Klub Golfowy 373 381 358 1112
13 Sand Valley Golf Club 381 378 357 1116
14 Royal Kraków Golf & Country Club 380 377 377 1134
15 Śląski Klub Golfowy II 385 389 375 1149
16 Gradi Golf Club 377 397 380 1154
17 Pierwszy Lubelski Klub Golfowy 392 387 383 1162
18 Tokary Golf Club 387 402 389 1178
19 Golfstok Białystok 392 407 404 1203
20 Royal Golf Club Wilanów 404 409 404 1217

senioor