Już VIII Turniej PLKG o Puchar Dragona i Gryfona

VIII Turniej PLKG o Puchar Dragona i Gryfona 27.07.2014r.(niedziela)
dragon z gryfonem na murku 2014r.

Regulamin
1. Format: Turniej indywidualny dla członków PLKG, KG Wierzchowiska i osób zaproszonych rozgrywany w formacie strokeplay netto z ograniczeniem hcp gry do 26. Gra na 18 dołkach pola golfowego w Wierzchowiskach k.Lublina Obowiązuje aktualny handicap PZG. Mężczyźni grają z żółtych/białych tee, kobiety i juniorzy do lat 12 mogą grać z czerwonych tee.
2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.
2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa, limit hcp gry 26. Zawodnicy bez aktualnej karty hcp lub hcp ustalonego przez Komitet Turnieju, startują z hcp. rzeczywistym 0.
2.3 Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 26.07.2014r. do godz. 18.00 do Komitetu Turnieju na adres mailowy:  a.czekierdowski@umlub.pl  tel.0-606-118-922 lub bezpośrednio przed turniejem w godz. 9.15-9.45
2.4 Opłata wpisowa ( w tym green fee) dla uczestników i dla członków PLKG wynosi 150 zł (posiadacze karnetów, także spoza PLKG -50 zł) , juniorzy PLKG 50 zł. Opłata obejmuje również obiad/grill dla uczestników bezpośrednio po zakończeniu gry w turnieju.
4. Reguły gry:
4.1 Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Wierzchowiska zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Po przekroczeniu na danym dołku liczby uderzeń = podwójny par+2 gracz kończy rozgrywkę na tym dołku i zapisuje ten wynik do karty.
5. Piłki i kije.
5.1 Piłki i kije używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews (piłki) oraz USGA (kije).
6 Wyniki remisowe:
W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik, który
posiada niższy (liczbowo) hcp gry , następnie uzyskał niższy wynik odpowiednio na ostatnich 9, 6, 3 dołkach.
W przypadku dalszego remisu decyduje losowanie.
7. Nagrody: Nagrody otrzymają 3 pierwsi gracze w kategorii strokeplay netto i –dodatkowo- zdobywca I-go miejsca w kategorii strokeplay „brutto”. Nagrody są rozłączne.
8. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry:
8.1 Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne.
8.2 Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.
8.3 Rozpoczęcie zawodów o godz.10.00 z różnych dołków – „shot gun”.
9. Grupy: Skład każdej grupy – 4 lub 3 osoby określony zostanie w drodze losowania.
10. Opóźnianie gry, tempo gry:
10.1 Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i tym samym opóźniającą grę. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja za trzecie wykroczenie. Karę stosuje się do tych zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia.
11. Zawodnikom podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio itp. Nie dotyczy to Komitetu Turnieju. Kara za nieprzestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Można używać dalmierzy laserowych dopuszczonych przez PZG.
12. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która planowana jest na 30 min po zdaniu kart przez ostatnią grupę.
13. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia
któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn.

Komitetu Turnieju PLKG o Puchar Dragona i Gryfona 2014

Artur Czekierdowski      Sylwia Czekierdowska      Cezary Czekierdowski