Regulamin turnieju O Puchar Izb Lekarskich Sobienie Królewskie GC 9-10.05.2014r

Regulamin

1. Format: Turniej indywidualny dla członków Izb Lekarskich, klubowiczów PLKG lub osób zaproszonych rozgrywany w formacie strokeplay netto na 18 dołkach na polu golfowym w Sobieniach Królewskich k.Otwocka Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do lat 12 grają z czerwonych tee. Gra do uzyskania na danym dołku wyniku par dołka + 5 – w takim przypadku gracz podnosi piłkę i zapisuje ten wynik do karty.
2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.
2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2014r. Zawodnicy bez karty hcp 2014r. startują z hcp rzeczywistym 0. W szczególnych przypadkach hcp ustala Komitet Turnieju.
2.3 Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 08.05.2014r. do Komitetu Turnieju : lub telefonicznie: 0-606-118-922
2.4 Uczestnicy wnoszą opłatę turniejową w wysokości: 220 zł za 1 dzień- w cenie green fee i obiad po turnieju. Koszt dwudniowego turnieju dla lekarzy -350 zł.
3. Reguły gry:Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Sobienie Królewskie GC zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews.
4. Wyniki remisowe:
W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik, który posiada niższy hcp gry (niższy liczbowo) , przy równym hcp decyduje niższy wynik netto na ostatnich dołkach kolejno na 3, potem na 6, potem na 9 dołkach, następnie decyduje losowanie.
6. Nagrody:
6.1 Pucharami nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca strokeplay netto i najlepszy wynik netto w kategorii kobiet. Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji “ nearest to the pin” rozegranej na dołku nr 9.Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji “ longest drive” rozegranej na dołku nr 10 .
7. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry :
Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za spóźnienie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne.
7.1.1 Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of Golf by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.
7.2 Rozpoczęcie zawodów o godz.10tej.
8. Grupy:
8.1 Skład każdej grupy oraz kolejność rozpoczęcia gry pierwszego dnia turnieju zostanie określony przez komitet turnieju. Najpóźniej o godz. 19.00 w dniu poprzedzającym turniej w domku klubowym Sobienie Królewskie GC. Członkowie Komitetu Turnieju z uwagi na obowiązki organizatora mogą być dołączeni do innych grup. Liczba zawodników w jednej grupie nie może przekroczyć 4 osób.
9. Opóźnianie gry, tempo gry: Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupy 3-osobowe mają pierwszeństwo przed grupami 4-o osobowymi.
10. Zawodnikom z wyjątkiem Komitetu Turnieju podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio, GPS, itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Można korzystać z dalmierzy laserowych, przy czym używanie ich nie może opóźniać gry.
11. Zawodnicy mogą korzystać z wózka elektrycznego (ręcznego) i posiadać caddiego. W uzasadnionych przypadkach Komitet zawodów może zezwolić graczowi na korzystanie z wózka golfowego typu melex.
12. Jeśli piłka leży nie dalej niż dwie długości kija od greenu a na linii gry między dołkiem a miejscem spoczynku piłki występuje główka zraszacza, gracz może bez kary podnieść piłkę i położyć w najbliższe miejscu w którym utrudnienie nie będzie znajdować się na linii gry. Piłka nie może być ułożona bliżej dołka. Piłka nie może być oczyszczona po podniesieniu.
13. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która planowana jest na godzinę 17.30, tuż po zdaniu kart przez ostatnią grupę.
14.Komitet Turnieju (A.Czekierdowski, W.Załuska, J.Grabski) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po podaniu przyczyn.
Kontakt: A.Czekierdowski: 606-118-922 lub J.Grabski-605-332-041

VII Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfie

W dniu 9-10.05.2014r. rozegrane zostają kolejne już, VII Mistrzostwa Izb Lekarskich w golfie. Zawody odbędą się po raz drugi na najnowszym pełnowymiarowym polu Klubu Golfowego Sobienie Królewskie k.Otwocka. Impreza jest współfinansowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie i Naczelną Izbę Lekarską oraz od strony sportowej przez Pierwszy Lubelski Klub Golfowy i firmę Pool Broker. Mistrzostwa zaplanowane są nie tylko jako turniej golfowy, ale też praktyczne szkolenie i trening tej gry dla wszystkich zgłoszonych chętnych członków rodzin lekarskich oraz jako piknik rodzinny. Gra będzie się toczyć przez 2 dni na 18 dołkach pięknego, nowego pola położonego wśród lasów i łąk Mazowsza, w odległości tylko ok.130 km od Lublina (ok.5km za Garwolinem skręt z DK 17 na Pilawę- Osieck-Sobienie Jeziory). Prowadzonych będzie kilka klasyfikacji- główna dwudniowa dla lekarzy w formacie strokeplay netto oraz format „open” rozgrywany tylko w sobotę dla wszystkich uczestników, w tym zaproszonych gości. Dodatkowo w drugim dniu turnieju zostaną rozegrane widowiskowe konkurencje na najdłuższe uderzenie i uderzenie najbliżej dołka. Tradycyjnie już w czasie turnieju będzie zorganizowana akademia golfa do której zapraszamy wszystkich chętnych – koleżanki i kolegów lekarzy wraz z rodzinami. W ub.roku w kategorii „Open” pierwsza była dr Dorota Cioczek, stomatolog reprezentująca Lubelską Izbę Lekarską. Mamy nadzieję, że sportowa atmosfera turnieju, nagrody i liczne niespodzianki pozwolą wszystkim uczestnikom ciekawie i zdrowo spędzić wolny czas na nowym polu golfowym.
UWAGA: Liczba miejsc w turnieju sobotnim „open” jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia do 8.05.2014r (planujemy start zawodów w piątek ok.12-tej, w sobotę ok.11-tej-mamy ograniczoną liczbę „tee-time” – decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia przez email: a.czekierdowski@umlub.pl lub plkgolf@wp.pl
Zgłoszenia telefonicznie: Artur Czekierdowski (PLKG)- 606-118-922
Jacek Grabski (Wierzchowiska GC)- 605-332-041

Turniej Teksas Parami

Zarząd Klubu zamierza zorganizować Turniej Teksas Parami w niedzielę 13 kwietnia 2014 r. w Sobieniach Królewskich. Przewidywany koszt turnieju to green fee 188 zł oraz obiad 60 zł.
Prosimy o informację, kto byłby zainteresowany startem w tym turnieju.
Po uzyskaniu informacji, Zarząd podejmie decyzję o jego organizacji.
Prosimy o odpowiedź do 6.04.2014 r.  (niedziela)

z pozdrowieniami golfowymi
Zarząd PLKG