Walne Zgromadzenie Członków PLKG

Drodzy Klubowicze,
Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 22 marca 2014 roku (sobota) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Polonii na Starym Mieście w Lublinie, Rynek 18 – Piętro I.
Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz. 10.00, zaś drugi na godz. 10.30.
Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu: plkgolf@wp.pl
Prosimy o jak najliczniejsze przybycie na WZ oraz przygotowanie się do merytorycznej dyskusji nad problemami naszego Klubu.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia do pobrania tutaj.

Zarząd PLKG