Walne Zgromadzenie Członków PLKG.

Drodzy Klubowicze, Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 19 marca 2013 roku (wtorek) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Polonii na Starym Mieście w Lublinie, Rynek 18 – Piętro I.
Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz. 16.30, zaś drugi na godz. 17.00.

Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl (więcej…)