Informacja

Zarząd PLKG informuje, że ze względów organizacyjnych podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zgromadzenia z terminu 24 stycznia 2013 roku . Nowy termin Walnego Zgromadzenia to przełom lutego i marca. Dokładny termin Zarząd poda do wiadomości w ciągu 30 dni.

Pozdrawiam
Jarosław Janowski Wiceprezes PLKG