Przypomnienie

Koleżanki i koledzy. Zarząd PLKG przypomina o obowiązku wynikającym ze statutu naszego stowarzyszenia §14 punkt 1.6 ( regularnie opłacać składki.). Część członków do dnia dzisiejszego nie dopełniła tego dobrowolnego zobowiązania, dlatego prosimy o opłacenie składek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2012. Uchylanie się od opłacania składek może skutkować skreśleniem z listy członków PLKG. (§16 punkt 1.2).
Zarząd

Klubowe Mistrzostwa Polski

Koleżanki i Koledzy,
Wzorem lat ubiegłych chcemy w obecnym sezonie wystawić dwie drużyny w Klubowych Mistrzostwach Polski.

Terminy:
Klubowe Mistrzostwa Polski – Grupa Eliminacyjna – Kadra PLKG B – Warszawa – Rajszew – 12-15.07.2012
Klubowe Mistrzostwa Polski – Grupa Mistrzowska – Kadra PLKG A – Wrocław – Toya – 26-29.07.2012
Obie drużyny składają się z 7 zawodników, mamy więc 14 miejsc do obsadzenia.Opłaty dla naszych członków (po uwzględnieniu że Klub pokrywa cześć kosztów):
Juniorzy – 60 pln za cały turniej.
Seniorki i seniorzy – 250 pln za cały turniej.
W zakresie zawodników pozostają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zachęcam wszystkich do udziału w turnieju, który ma bardzo ciekawą formułę i charakteryzuje się dużymi emocjami. Wszystkich chętnych zapraszam do przesyłania swoich zgłoszeń na poniższy adres do nieprzekraczalnej daty – 13.06.2012: cezary_hermanowski@poczta.onet.pl

Zgłoszenie musi zawierać deklarację co do drużyny (możliwe wskazanie równocześnie drużyny A i B). Spośród zgłoszonych dokonam wyboru składu Drużyny A (26-29.07.2012), natomiast Drużyna B (12-15.07.2012) zostanie ustalona na podstawie terminów spływania zgłoszeń. Pamiętajmy, że w tym roku mamy turnieje w różnych terminach.

Pozdrawiam serdecznie,
Czarek Hermanowski.