Walne Zgromadzenie Członków PLKG

Drodzy Klubowicze, Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 24 marca 2012 roku (sobota) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Polonii na Starym Mieście w Lublinie, Rynek 18 – Piętro I.
Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz. 10.00, zaś drugi na godz. 10.30.
Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl
Prosimy o jak najliczniejsze przybycie na WZ oraz przygotowanie się do merytorycznej dyskusji nad problemami naszego Klubu.
Zarząd PLKG

(więcej…)

Drodzy Klubowicze

Drodzy Klubowicze, wzorem lat ubieglych, liga golfowa PLKG, bedzie trwala rowniez w sezonie 2012 na nie zmienionych zasadach. W zakładce turnieje można zobaczyć Harmonogram Turniejow organizowanych przez PLKG w sezonie 2012.

pozdrawiam Wojtek Pogonowski