Rezygnacjia z członkowstwa

Zarząd PLKG przypomina że 31 01 2011 upływa termin składania rezygnacji z członkowstwa PLKG lub PZG. Rezygnacje pisemne lub mejlowe proszę wysłać na adres Zarządu. Po tym terminie Zarząd opłaca składki PZG i ewentualne rezygnacje nie zwolnią klubowicza od obowiązku zapłaty składki rocznej.

Pozdrawiam sekretarz PLKG
Sławomir Leszczuk