Walne Zgromadzenie Członków

Drodzy Klubowicze, Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 6 marca 2010 roku (sobota) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Polonii na Starym Mieście w Lublinie, ul. Rynek 18 – Piętro I.
Pierwszy termin WZ wyznacza się na godz. 10.00, zaś drugi na godz. 10.30.
UWAGA !!!!! Zmiana godziny WZ.
Prosimy o wnoszenie uwag do proponowanego programu WZ na adres e-mailowy Klubu plkgolf@wp.pl.