Nowe miejsce Walnego Zgromadzenia

UWAGA ustalono nowe miejsce Walnego Zgromadzenia
Drodzy Klubowicze,
Zarząd Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego na podstawie § 21 pkt.2 i pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 22 lutego 2009 roku (niedziela) Walne Zgromadzenie Członków PLKG.

(więcej…)