Gala Golfa Drivery 2008

Mirosław Prażmo odznaczony został Brązową Odznaką Ministra Sportu na Gali Golfa Drivery 2008 we Wrocławiu z okazji 15-lecia PZG. Dzień wcześniej odbyło się Walne Zebranie PZG, na którym delegaci Klubów w tym PLKG przyjęli kilka poprawek do statutu, a także uchwalili nowe niższe składki na PZG. Więcej szczegółów na stronie PZG.

TURNIEJ O PUCHAR PREZESA PLKG

Serdecznie dziękuję za zgłoszenia do Turnieju o Puchar Prezesa PLKG, który odbędzie się w dniach 01.05.2008 r. – 3.05.2008 r. na Polu Golfowym Kraków Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach k/Krakowa – Polu Partnerskim PLKG.

(więcej…)

Texas Parami

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju Texas Parami w dniu 13.04.08 o godzinie 10.00 na polu golfowym w Wierzchowiskach. Będzie to turniej otwarcia sezonu golfowego PLKG 2008. (więcej…)