Walne Zebranie Członków

Zarząd PLKG informuje, że Walne Zebranie Członków PLKG odbędzie się 23 lutego (sobota) 2008 r. o godz. 10.00 ( II termin godz.11.00) w Lublinie Al. Kraśnicka 80 – HOTEL FOCUS.
Proponowany program Zebrania:
– Otwarcie
– Wybór przewodniczącego zebrania
– Przyjęcie programu zebrania
– Wybór Komisji Uchwał i Wnisków
– Sprawozdanie z działalności Klubu
– Sprawozdanie finansowe
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Dyskusja nad sprawozdaniami
– Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań
– Dyskusja w sprawie stworzenia driving rangu w Lublinie
– Sprawy różne (m.in. harmonogram turniejów 2008, Klubowe Mistrzostwa Polski)
– Podjęcie uchwały i zakończenie obrad

Pozdrawiamy Zarząd PLKG