Rezygnacja z członkostwa

Informujemy wszystkich członków klubu, że rezygnację z członkostwa w PZG w roku 2008 (jest to równoznaczne z rezygnacją z karty HCP na rok 2008) należy zgłosić do dnia 30 stycznia e-mailem na adres plkgolf@wp.pl, również ewentualną rezygnacje z członkostwa w PLKG należy zgłosić w tym terminie. Obecne karty Hcp ważne są do 31 marca 2008. Po tym terminie będą wydawane nowe karty na rok 2008.

(więcej…)