Ogłoszenie

Walne Zebranie Członków PLKG odbędzie się 4 marca 2006 r. w Hotelu Fokus w Lublinie.

Program Walnego Zgromadzenia PLKG
– Otwarcie
– Wybór przewodniczącego
– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
– Sprawozdanie z działalności Klubu – Sprawozdanie finansowe
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Dyskusja nad sprawozdaniami – Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań – Wybór Kapitana Sportowego – Omówienie opłat za turnieje, składek, windykacji, harmonogramów turniejów – Omówienie opłat za korzystanie z systemu handicapowego oraz opłat za prowadzenie HCP dla osób nie będących członkiem PLKG
– Omówienie wyjazdu na Mistrzostwa Polski
– Podjęcie Uchwały i zakończenie obrad.

(więcej…)