NAGRODA ZARZĄDU PLKG

NAGRODA ZARZĄDU PLKG
KRYSZTAŁOWA PIŁKA
ZA ROK 2005
– KATEGORIA I
GOLFISTA ROKU
Nominowani: Sławomir Banaśkiewicz, Tomasz Cioczek, Michał Kurczuk, Mateusz Prażmo
Nagrodę zdobywa – Sławomir Banaśkiewicz

– KATEGORIA II
PROMOCJA GOLFA NA LUBELSZCZYŹNIE
Nominowani: Maria i Zbigniew Cioczek, Michał Kurczuk, Wincenty Kurczuk
Nagrodę zdobywa – Michał Kurczuk

– KATEGORIA III
NAJWIĘKSZY WKŁAD W ROZWÓJ PLKG
Nominowani: Sławomir Banaśkiewicz, Czarek Hermanowski, Michał Kurczuk, Mieczysław Leonko, Mirosław Prażmo
Nagrodę zdobywa – Czarek Hermanowski