List Otwarty do Prezesa PZG!

Szanowny Panie Prezesie, Zarząd PLKG wnosi o udzielenie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd PZG, mających na celu włączenie golfa do rodziny sportów olimpijskich. Według informacji opublikowanych przez golfnews.pl za agencją Xinhua decyzja o udziale golfa w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w roku 2008 zapadnie w czerwcu 2005. Konkurentem golfa jest wushu, dyscyplina mająca duże poparcie wśród działaczy chińskich. Sądzimy, że jest to ostatni moment na podjęcie przez PZG działań mających przekonać organizatorów Igrzysk i władze MKOL o ujęcie golfa jako dyscypliny olimpijskiej. Ponieważ czasu jest mało, pozwalamy sobie w tej formie wystąpić do władz Związku. Uważamy, że przy umiejętnej współpracy z PKOL i Europejskim Związkiem Golfa jest możliwość działania w MKOL lobbującego i promocyjnego w tej sprawie. Nasz list ma też na celu wywołanie dyskusji w środowisku golfistów w Polsce, rezem łatwiej nam będzie poszukać właściwych rozwiązań. Prosimy Zarząd PZG o przedstawienie działań już podjętych i planowanych. Sądzimy, że wszyscy zainteresowani, w ramach swoich możliwości udzielą pomocy i wsparcia.
Zarząd PLKG